Babcock is one of the UK’s leading and largest providers of workforce development solutions, delivering award winning training services across the public and private sectors.

We work closely with a broad range of organisations to identify their individual training needs in order to develop and deliver programmes to create a skilled and well-trained workforce.

Our deep understanding of the training sector enables us to deliver high quality, consistent training which has a direct impact on our clients’ business performance and profitability.

For more information about our apprenticeship and commercial training programmes, please contact us using the details below.

 

Mae Babcock yn un o blaenllaw a darparwyr mwyaf o atebion datblygu'r gweithlu, cyflwyno arobryn gwasanaethau hyfforddiant ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat yn y DU.

Rydym yn gweithio'n agos gydag ystod eang o sefydliadau i nodi eu hanghenion hyfforddi unigol er mwyn datblygu a darparu rhaglenni i greu gweithlu medrus ac wedi'u hyfforddi'n dda.

Mae ein dealltwriaeth ddofn o'r sector hyfforddi yn ein galluogi i ddarparu safon uchel, hyfforddiant cyson sy'n cael effaith uniongyrchol ar berfformiad busnes ein cleientiaid a phroffidioldeb.

I gael mwy o wybodaeth am ein rhaglenni prentisiaethau a hyfforddiant masnachol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

 

Get in touch

Call: 02920 239112

Email: cardiff.sales@babcockinternational.com

Dros y ffôn: 02920 239112

E-bost: cardiff.sales@babcockinternational.com

 

Click here to view our bi-lingual apprenticeship overview literature.

Active Leisure Training Hyfforddiant Hamdden Egnïol

Business and Administration Training Hyfforddiant mewn Busnes a Gweinyddiaeth

Customer Service Training Hyfforddiant Gwasanaeth Cwsmer

Hospitality Training Hyfforddiant Lletygarwch

Retail Training Hyfforddiant Manwerthu

Team Leading Training Hyfforddiant Arwain Tîm

 

ESF Welsh

The Apprenticeship Programmes, led by the Welsh Government, are supported by the European Social Fund.

Mae'r Rhaglenni Prentisiaethau, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Get in touch

Call: 0800 731 8199

Email: training@babcockinternational.com

News

Read the latest news on Babcock Training