Eksperter på å fly komplekse oppdrag: Møt kaptein Richard Warren

Eksperter på å fly komplekse oppdrag: Møt kaptein Richard Warren

Babcock har spisset den kollektive ekspertisen til våre Nordsjøpiloter de siste 40 årene gjennom kunnskapsdeling, ved å investere i den beste opplæringen og ved å ta seg tid til å evaluere tidligere oppdrag, slik at vi kan sikre at våre piloter er godt utstyrt og har god praksis for ethvert scenario Nordsjø-operasjoner kan stille dem overfor.

Kaptein Richard Warren har vært pilot hos Babcock siden 2012, og sikrer at menn og kvinner som arbeider offshore på Storbritannias olje- og gassfelt kommer trygt og i rett tid til sine destinasjoner. Richard og våre andre piloter i Nordsjøen sørger for at hver passasjer får en ansikt-til-ansikt-orientering før hver flyvning. Richard føler at det hjelper passasjerene å vite at «vi tar alle aspekter av det vi gjør svært alvorlig, med detaljert planlegging og forberedelse i forkant av hver avgang og administrasjon av hver tur».

Nordsjøen kan være et utfordrende sted å fly, hovedsakelig på grunn av krevende og uforutsigbare værforhold. Våre piloter går gjennom omfattende opplæring for å sikre at de har ferdigheter og strategisk tenkning for å navigere de ulike vindmønstrene som finnes over Nordsjøen – mønstre som kan endres på et øyeblikk, og som krever rolige, dyktige reaksjoner.

Richard erkjenner at våre operasjoner i Nordsjøen ikke bare handler om å fly: «Jeg er alltid bevisst på at jeg som pilot bare er en del av et høytytende team. Jeg stoler på ferdighetene og evnene til alle som jobber med meg, fra sikkerhets- til bakkepersonell, ingeniører, operasjonskontrollører og mange andre». Integreringen av alle våre baseoperasjoner er del av forklaringen på Babcocks suksess. Vi gjennomgår kontinuerlig prosessene våre for å sikre at de er så strømlinjeformede og effektive som mulig. Som Richard sier det: «Vi jobber alle sammen for å gi en sikker og pålitelig flytur for hver og en av passasjerene våre, hver gang.»