Fremragende akuttmedisinsk senter i Italia

Fremragende akuttmedisinsk senter i Italia

Babcock har drevet luftambulansebasen i Como i Nord-Italia siden 1987, og håndtert over 25 000 luftambulanseoppdrag og reddet tusenvis av liv. I løpet av disse over 30 årene har vi jobbet tett med kunden for å gjøre denne basen til et kompetansesenter for luftambulansetjenester i Italia. Vi er alltid stolte av våre fremtidsrettede tilnærminger og appetitt for innovasjon, og ingen steder er dette mer sant enn på vår Como-base.

Como-teamet har enestående erfaring i drift av luftambulanser, en inngående kunnskap om det fjellrike terrenget og et pålitelig grunnlag innen luftfartsekspertise som forsterker alt de gjør. Våre kontinuerlige flåteoppgraderinger og teknologiske investeringer har gjort det mulig å forbedre driftskapasiteten vår kontinuerlig, noe som bidrar til stadig sikrere, raskere og mer effektiv redning og overføring av skadde eller syke pasienter, selv under ugunstige værforhold.

En av våre nyeste oppgraderinger av standardutstyret (bruk av infrarøde nattsynbriller under nattflyging) ble først eksperimentert med på Como-basen i 2014. Vår iver etter å drive nyvinning betyr at denne basen nå er i stand til å transportere kritisk skadde pasienter om natten og i avsidesliggende områder som tidligere var utilgjengelige.

Como-teamet tror også at deres suksess er drevet frem av det konsoliderte og effektive teamarbeidet til alle ansatte på basen (piloter, medisinske mannskaper og fjellredningsteknikere, for å nevne noen). Deres kontinuerlige dialog med det medisinske og sivile samfunnet skal også ha en del av æren for suksessen basen opplever. Dette samarbeidet bidrar til å identifisere spesifikke behov, hvilket er avgjørende for å lykkes.