Kyndig ledelse av luftambulansetjenester: møt Jean-Jacques Malapelle

Kyndig ledelse av luftambulansetjenester: møt Jean-Jacques Malapelle

Babcock har 140 luftambulansebaser over hele Europa og Australia, og selv om hver base har sin egen unike ledelse i henhold til kundens krav og ulike tjenestebestemmelser, forener tre ting alle Babcock-baser: Fokus på sikker drift, et engasjement for å levere de beste livreddende tjenestene og en holdning til forbedring overalt hvor det er mulig.

Jean-Jacques Malapelle, Base Manager og erfaren helikopterpilot (med 34 års erfaring) for vår EMS SAMU 64A-base i Bayonne, leder et team på to piloter, tre tekniske besetningsmedlemmer (TCMs) og en ingeniør. Fra sitt kontor, som ligger i hjertet av sykehuset, styrer Jean-Jacques teamet sitt og koordinering av oppdragene slik at fly og flybesetning er klare til å ta av innen 10 minutter etter å ha blitt varslet om at en nødssituasjon trenger flytjenester.

Jean-Jacques og hans team er ikke unike når det gjelder å være integrert i kundenes virksomhet. Babcock arbeider ofte side om side med kunden og dens operasjoner på samme base eller kjører hele luftambulansetjenesten på vegne av kunder. Våre luftambulansetjenester drar nytte av den kollektive kunnskapen om våre andre flyberedskapstjenester (brannslukking, søk og redning) og ansatte kan trekke veksler på Babcock kollegaers kompetanse i forskjellige land og ulike områder av virksomheten, og dette er en verdifull ressurs for våre ansatte for deling av ferdigheter, diskutere beste praksis og analysere tidligere oppdrag for å bli enda bedre i fremtiden.

Les mer om vårt arbeid: