Storbritannia

Vi jobber på tvers av alle våre markeder og sektorer i Storbritannia. Babcock har hovedkontor i London og kontorer, spesialopplæringsfasiliteter, verft, utstyrstestsentre og forsknings- og utviklingsfasiliteter rundt om i England, Skottland, Nord-Irland og Wales, og er en betydelig arbeidsgiver og en viktig driver av den britiske økonomien.

Våre sektorer

Vi leverer våre tjenester innen våre fire sektorer: marin, kjernefysikk, land og luftfart