Luftfart

Babcock leverer kritiske og vitale luftfartstjenester til sivilsamfunnet og forsvaret med uovertruffen kompetanse. Vi er dyktige, smidige og klare for handling, og gjennom vår velprøvde erfaring og urokkelige fokus på sikker og effektiv levering er vi et pålitelig navn i en kompleks verden.

I sivil sektor yter våre høyt utdannede piloter og medisinsk personell luftambulansetjenester, flysøk og redningsoperasjoner samt flybrannslukking, støttet av våre interne ingeniørteam og operative kontrollsentre.

I forsvarssektoren leverer våre dyktige ingeniører, bakkestøttepersonell og opplæringsinstruktører militær flytrening, flystasjonsstøtte og integrerte ingeniørtjenester til hær-, marine- og luftstyrker i Europa.

Hver dag er liv, helse, sikkerhet og arbeidsplasser avhengig av operasjonene vi flyr og tilrettelegger for.

Vi er stolte av den betydelige dybden og bredden i våre ansattes kunnskap, kompetanse og engasjement. I samarbeid med kunder over hele verden opererer vi uansett etterspørsel, og viser fleksibilitet og engasjement for luftfartsoperasjoner.