Operasjonell innsikt: LAFT2 (Light Aircraft Flying Task)

Babcock driver den britiske Light Aircraft Flying Task (LAFT2)-flåten for det britiske forsvarsdepartementet (MOD = Ministry of Defence). Den første 10-årige LAFT-kontrakten ble fullført i 2009, og Babcock ble tildelt avtale på nytt, for ytterligere 10 år (med tre opsjonsår), som begynte 1. april 2009 under arbeidstittelen «LAFT2». På de 20 årene med LAFT har vi levert over 650 000 timer med flytrening.

Dette fullservicepartnerskapet gir det britiske forsvarsdepartementet en kostnadseffektiv måte å drive flytrening på, støttet av vår forståelse av ånden bak militær trening og vår omsorgsplikt overfor fremtidige piloter, treningsskvadroner og luftkadettenes flytrening.

Babcocks opplæring støttes av banebrytende undervisningsmateriell og detaljert forvaltning av ressursene for å sikre leveransen av flyoppgavene. Ved å ta en helhetlig tilnærming, sikrer vi at alle deler av opplæringsprogrammet fungerer sammen for å levere innsatsklare militære flybesetninger som er fullt forberedt for frontlinjevirksomhet.

I et nøtteskall:

  • Elementær flytrening til alle tre britiske våpengrener
  • 91 Babcock-eide Grob 115E treningsfly
  • Leverer opptil 35 000 flytimer per år
  • Drift ved 15 anlegg over hele Storbritannia