Medisinske nødtjenester

Vi er der når du trenger oss.

Når en ulykke oppstår og liv er i fare, er hastigheten på responsen og evnen til raskt å redde og transportere en pasient til sykehus avgjørende.

Kundene, inkludert nasjonale og regionale myndigheter og veldedighetsorganisasjoner, stoler på at Babcock, som har over 35 års erfaring innen luftambulansetjenester, den mest oppdaterte flåten og utstyret, det best kvalifiserte personellet og medisinske baser i alle våre driftsland, kan levere disse viktige tjenestene. I gjennomsnitt utfører vi over 83 000 luftambulanseoppdrag hvert år, og vi er den eneste operatøren med 24/7-drift av medisinske baser i Spania, Italia og Portugal.

Våre akuttmedisinske fly fungerer som mobile intensivavdelinger med en reaksjons- og mobilitetskapasitet som gjør dem i stand til å nå utilgjengelige steder og levere komplekse redninger på rekordtid. Våre luftambulansetjenester spenner over Australia, Finland, Frankrike, Italia, Norge, Portugal, Spania, Sverige og Storbritannia, og vi samarbeider med over 1000 helsefaglige eksperter. Sammen med flybesetningene spiller vårt medisinske personale en avgjørende rolle i pasientsikkerheten. Ekspertene våre gir førstehjelp på ulykkesstedet, medisinsk behandling om bord, og orienterer sykehuslegene som gir videre behandling når vi leverer pasienten til sykehuset.

Babcocks flåte av medisinske helikoptre og fly forflytter seg raskt og trygt for å delta ved ulykker og gi nødtransport mellom sykehusene. Vi er stolte av vår rolle i en så viktig tjeneste. Ved å redusere responstiden redder vi ikke bare liv, men minimerer også de langsiktige effektene av skader.

Våre flymedisinske operasjoner i et nøtteskall:

140

Luftambulansebaser

74 300

pasienter transportert

83 000

Luftambulanseoppdrag

85 000

Luftambulansetimer