Våra viktigaste marknader

Investerare

Finanskalender

  • Half Years Results

    TBC

Aktiepris

09/02/23 11:33 GMT

Delta i något stort

Babcock tillhandahåller viktiga, komplexa tekniska tjänster i och utanför Storbritannien: från stöd till nationella försvar, livräddning och samhällskydd.

Vi levererar vitala tjänster och hanterar komplexa tillgångar på uppdrag av våra kunder inom tre viktiga marknader: försvaret, räddningstjänsten och den civil kärnkraften. Du kan bli en del i detta och nyttja våra teknikresurser, expertkunskaper, vår infrastruktur och våra tillgångar för att säkerställa våra kunders leveranser.