Babcock gör skillnad – Norges nya ambulansjetflygplan

Babcock gör skillnad – Norges nya ambulansjetflygplan

Den 1 juli 2019 tog Babcock över kontraktet för leverans av ambulansflygtransporter i Norge med 11 nya flygenheter. Det inkluderade tillhandahållande av ett nytt jetplan för snabbare ambulansflygtransporter , bättre räckvidd och kapacitet. Efter en grundlig utvärdering valdes Citation Latitude-planet som snabbt kan medföra upp till fem personer ur vårdpersonalsstyrkan utöver medicinsk utrustning till landets alla delar, inklusive Svalbard som är ett av världens nordligaste befolkade områden.

Citation Latitude-planet är Norges första permanenta ambulansjetflygplan på 30 år. Övriga tio flygplan är uppgraderade versioner av propellerplanet Beechcraft King Air som har transporterat patienter i landet i många år. I norra Norge, med stora avstånd mellan befolkade områden och korta landningsbanor, är King Air-planet speciellt viktigt för räddningsberedskapen.

Latitude är en viktig tillgång om patienter eller vårdpersonal måste transporteras snabbt. Om en patient behöver transporteras från Tromsö i norr till Oslo i söder, ett avstånd på 1200 km, genomför Latitud-planet resan 45 minuter snabbare än ett Beechcraft King Air. Denna tidsbesparing kan rädda liv när patienter är i ett kritiskt tillstånd.

Latitude-planet har även bevisat sin kapacitet beträffande avancerad behandling ombord. Under 2019 transporterade Babcock två patienter som behövde ECMO-behandling (extrakorporeal membranoxygenering), vilket liknar hjärt- och lungmaskin som används vid öppen hjärtkirurgi. Den pumpar och syresätter patientens blod utanför kroppen medan hjärtat och lungorna vilar. Detta var första gången som ambulansflygtransporten i Norge kunde ta hand om två så kritiskt sjuka patienter ombord samtidigt. Fem sjuksköterskor och läkare kunde sitta ombord med patienterna för att hålla dem stabila.