EMS-center för spetskompetens i Italien

EMS-center för spetskompetens i Italien

Babcock har drivit EMS-basen i Como i norra Italien sedan 1987, hanterat fler än 25 000 EMS-uppdrag och räddat tusentals liv. Under dessa mer än 30 år har vi i nära samarbete med våra kunder gjort denna bas till ett framgångsexempel på EMS-verksamhet i Italien. Vi är alltid stolta över vårt framåtblickande arbetssätt och vår strävan om förnyelse, men detta visas med tydlighet mer vid vår bas i Como än någon annanstans.

Como-teamet har ojämförbar erfarenhet av EMS-verksamhet, välgrundad kunskap om det bergiga landskapet och en pålitlig luftfartsexpertis som blir en extra säkerhet i allt det åtar sig. Våra ständiga uppdateringar av flotta och teknikinvesteringar har underlättat ständiga förbättringar av verksamhetens förmåga och bidragit till en ännu snabbare, säkrare och effektivare räddning och transport av skadade eller sjuka patienter, även under svåra väderförhållanden.

En av våra senaste standarduppgraderingar (användning av nattglasögon under mörkerflygning) experimenterades fram ursprungligen vid Como-basen under 2014. Vår aptit på utprovning av nya lösningar betyder att denna bas nu kan transportera allvarligt skadade patienter på natten från avlägsna områden som tidigare varit otillgängliga.

Como-teamet är också övertygade om att deras framgångar möjliggörs genom en effektiv laganda med all personal på basen (piloter, medicinsk besättning och bergsräddare för att nämna några). Man nämner också en kontinuerlig dialog med vård- och civilsamhället som underlättar identifiering och bemötande av specifika behov och ett viktigt verktyg för basens framgångar. Läs mer om vårt arbete: