Experter på EMS-verksamhet: möt Jean-Jacques Malapelle

Experter på EMS-verksamhet: möt Jean-Jacques Malapelle

Babcock har 140 utryckningabaser (EMS) runt om i Europa och Australien och samtidigt som varje mottagning har sin egen inriktning och styrning beroende på kundbehov och olika erbjudanden finns tre faktorer som är gemensamma: fokuseringen på en säker verksamhet, engagemanget för att erbjuda bästa möjliga livräddningstjänster och inriktningen på förbättringar närhelst de är möjliga.

Jean-Jaques Malapelle, basbefäl och erfaren helikopterpilot (med över 34 års erfarenhet) vid vår bas EMS SAMU 64A i Bayonne, leder en grupp med två piloter, tre besättningsmedlemmar (Technical Crew Members, TCM) och en tekniker. Från kontoret centralt beläget på sjukhuset leder Jean-Jacques gruppen och samordnar uppdragen så att helikoptrar och besättningar är klara att ge sig av inom 10 minuter efter ett inkommande larm.

Jean-Jacques och hans grupp är inte unika att arbeta internt inom kundernas verksamheter. Babcock arbetar i många fall integrerat i kundens verksamhet vid samma bas eller drivs helt av EMS-verksamheten på uppdrag av kunden. Vår EMS-verksamhet åtnjuter fördelen med samlad kompetens om våra andra flygräddningstjänster (brandbekämpning och spanings- och räddningstjänst) och våra medarbetare kan söka inom organisationen för att finna motsvarigheter i olika länder och områden, och representerar därmed en värdefull samlad resurs för delad kunskap, en diskussion om bästa praxis och analyser av tidigare uppdrag till gagn för nya.

Läs med om vårt arbete: