Italien

Babcock Italien

I Italien bedrivs akutmedicinska flygtransporter (EMS), brandflyg och flygbaserade tjänster för olje- och gasindustrin (O&G). Vår erfarenhet och operativa förmåga innebär att kunderna litar på oss för leverans av logistiskt komplexa och tidskänsliga uppdrag, exempelvis EMS- eller SAR-uppdrag i bergsområden. Vi driver 48 baser runt om i Italien och erbjuder våra kunder mycket erfarna piloter, besättningar och flygtekniker.