Skandinavien

Babcock Scandinavia

I Skandinavien erbjuder vi akutmedicinska flygtransporter (EMS) i hela Finland (inklusive Åland), Norge och Sverige. Vi driver 20 baser runt om i dessa länder och förfogar över och underhåller en flotta med 30 specialutrustade EMS-flyg (helikoptrar och flygplan).