Våra arbetsområden

Babcock är en ledande leverantör av viktiga, komplexa tekniska tjänster som stödjer det nationella försvaret, räddar liv och skyddar samhällen.

Vi inriktar oss på tre mycket reglerade marknader – försvaret, räddningstjänster och civil kärnkraft – där vi tillhandahåller samhällsviktiga tjänster och förvaltar komplexa resurser i Storbritannien och internationellt. Vi är en betrodd partner som är införstådd med den viktiga roll som vår teknologi, expertis, infrastruktur och våra resurser har för att säkerställa att våra kunder kan fullgöra sina åtaganden. Vi delar risken och fördelarna med kunderna när det gäller att finna innovativa lösningar.

Våra sektorer

Vi levererar våra tjänster inom fyra sektorer: Marin, Kärnkraft, Land, Luftfart