Kärnkraft

Försvar

Inom försvar håller vi igång Storbritanniens hela ubåtsflotta, inklusive leverans av livsslång  support och livsförlängning av Vanguard, Trafalgar och Astute-klasserna. Vi hanterar och driver även två av tre marinbaser i Storbritannien (HMNB Clyde och HMNB Devonport))

Civil kärnkraft

Cavendish Nuclear levererar komplexa kärntekniktjänster till större kärntekniska avvecklingsprogram och -projekt runt om i Storbritannien, liksom tekniska tjänster inom kärnkraftsutbildning och operativt stöd, ledning av nyskapade kärnkraftprogram, design och installation och viktig säkerhetsutbildning till både privata och offentliga kunder i Storbritannien.