Luftfart

Babcock levererar kritiska och vitala luftfartstjänster till civila sektorn och försvarssektorn med ojämförbar expertis. Vi är kapabla, lättrörliga, beredda att agera och genom vår beprövade erfarenhet och ett orubbligt fokus på säkra, effektiva leveranser är vi ett välkänt namn i en komplex värld.

Inom den civila sektorn erbjuder våra högutbildade piloter och vårdpersonal flygräddningstjänster, flygeftersök och räddning och brandflyguppdrag, med stöd av våra egna teknikavdelningar och ledningscentraler.

Inom försvarssektorn levererar våra skickliga tekniker, markpersonal och utbildningsinstruktörer militär flygutbildning, flygplatsstöd och integrerade tekniska tjänster till arméer, flottor och flygvapen i Europa.

Vardagsliv, livsuppehälle, säkerhet och skydd är avhängigt de uppdrag vi flyger på och möjliggör.

Vi är mycket stolta över våra medarbetares breda kunskap, expertis och engagemang. I samarbete med kunder i hela världen bedriver vi verksamhet oavsett behov med engagemang, flexibilitet och entusiasm för flyguppdrag.