Akutläkartjänster

Vi finns där vi behövs.

När en olycka inträffar och liv riskeras, är svarstiden och förmågan  att snabbt rädda och transportera en patient till sjukhus avgörande.

Med över 35 års erfarenhet inom akutmedicinsk flygtransport (EMS), modernaste flyg och utrustning, den mest kvalificerade personalen och vårdbaser i alla länder där vi är verksamma, är Babcock en tillförlitlig part för dessa viktiga tjänster med kunder inom både nationella och lokala myndigheter och välgörenhetsorganisationer. I genomsnitt genomför vi 88 000 EMS-uppdrag per år och vi är ensamma i Spanien, Italien och Portugal om att driva vårdbaser öppna dygnet runt alla dagar.

Våra räddningsflyg fungerar som mobila intensivvårdsenheter med svarstider och mobilitet som möjliggör transport till svårtillgängliga platser och utförande av komplexa räddningar på rekordtid. Vår EMS-verksamhet täcker Australien, Finland, Frankrike, Italien, Norge, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien och vi samarbetar med över 1 000 specialicerade läkare och sjuksköterskor. Vår vårdpersonal har tillsammans med flygbesättningarna en nyckelroll för patientsäkerheten och ger initial vård på olycksplatsen, vård under flygningen och informerar läkare som kommer att ta över vården av patienten på sjukhuset.

Babcocks flotta av räddningshelikoptrar och flygplan tar sig snabbt och säkert till olycksplatsen och erbjuder räddningstransporter mellan sjukhus. Vi är stolta över vår viktiga roll i dessa sammanhang. Genom att förkorta responstiden räddar vi inte bara liv utan minimerar även skador på längre sikt.

Vår flygräddningsverksamhet i korthet:

140

Operativa EMS-baser

61 000

Transporterade patienter

88 000

EMS uppdrag

78 000

EMS-flygtimmar