Viktiga marknader

Öka värdet för kunder och aktieägare

Vi är en ledande leverantör av kritiska, komplexa tekniska tjänster inom marknader för försvaret, räddningstjänster och civil kärnkraft i Storbritannien och i allt högre grad internationellt. Vi använder våra främsta styrkor, som omfattar expertis inom teknik, egenägd infrastruktur och resurser, och en framgångsrik verksamhetsmodell, för att lösa utmaningar som kunder står inför inom våra tre fokusmarknader.

Våra viktigaste marknader

Vår strategi riktar sig mot tre huvudsakliga marknader:

Försvaret

Räddningstjänster

Civil kärnkraft

Med starka marknadspositioner baserade på våra starka sidor:

Teknologi och expertis

Egenägd infrastruktur och resurser

Framgångsrik verksamhetsmodell

och tydliga prioriteringar

Fokus på huvudmarknader

Upprätthålla marginaler

Utveckla verksamheten i Storbritannien

Expandera internationellt