Leverantörer

Vår strategi för upphandling

Genom ett effektivt affärspartnerskap stödjer funktionen upphandling våra affärsverksamheter och vår strategi. För att stödja dessa mål är det absolut nödvändigt att Babcock har en leveranskedja som är effektiv och i högsta grad ändamålsenlig. Det innebär att vi behöver pålitliga och samarbetsinriktade leverantörer som stödjer oss för att vi ska kunna leverera ytterst tillförlitliga tjänster till våra kunder.

Babcock köper en mängd olika varor och tjänster och behöver högpresterande leverantörer i alla delar av vår leveranskedja för att se till att kundens pengar används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi behöver leverantörer som är motiverade att driva fram fortlöpande förbättringar genom innovation och tillförandet av sin expertis till Babcocks organisation.

Våra specialiserade team för upphandling är integrerade i verksamheten och följer höga standarder genom att vi utbyter bästa praxis och kunskap om leverantörer i hela gruppen. Gemensamma utgifter inom företaget förvaltas och regleras med hjälp av kategoristyrning som drivs av gruppen.